Návod k použití vířivé vířivky – vířivky Idol spas

Důležité pokyny před použitím vířivky

 

1)      Překontrolujte, zda výpustní kohout přepadu (je-li jím vířivka vybavena) je naplno otevřen a je vyšroubována zátka.

 

2)      V období, kdy jsou teploty okolo 0°C a méně, je nutné, aby byla vířivka neustále připojena k elektrické energii a byla spuštěna. V opačném případě může dojít k zamrznutí vířivky a jejímu následnému poškození, na které se reklamace nevztahuje.

 

  • Vypuštěná vířivka musí být umístěna v místě, kde okolní teplota bude vyšší než 5°C, aby nemohlo dojít k zamrznutí zbylé vody v rozvodném systému vířivky.

 

  • Pokud je vířivka umístěná v interiéru, zajistěte, aby při používání ozonového čištění byla místnost větrána.

 

  • Před prvním napuštěním vířivky překontrolujte, zda nejsou kartuše v ochranné fólii, pokud ano, odstaňte jej. Prvotní napuštění a spuštění proveďte bez kartuší, které před umístěním do vířivky na 30min ponořte do vody mimo vířivku (předejdete tím zavzdušnění filtračního čerpadla).

 

  • Kartušové filtry udržujte čisté. Alespoň 1x ročně je měňte a často proplachujte čistou vodou (zahradní hadice, či koupel v desinfekci, která je k tomu přímo určena).

 

  • V případě, že se na displeji zobrazí EP při zapnutí cirkulačního čerpadla / topení, vířivka se přepne do nouzového režimu, aby nedošlo ke zničení topení. K odstranění této hlášky vyjměte kartušové filtry a zmáčkněte tlačítko topení.

 

  • UPOZORNĚNÍ: Vířivka je vybavená masážními čerpadly, které umožňují tryskám pracovat samostatně, nebo naráz. Nepřipojujte prázdnou vanu do elektrické sítě, protože příslušenství jako ovládání, ohřev, proudové čerpadlo a jiné zařízení se můžou poškodit !!!

 

 

UMÍSTĚNÍ VÍŘIVKY, VÍŘIVÉ VANY A VÍŘIVÉHO BAZÉNU

Naše venkovní vířivky jsou vhodné jak do interiéru, tak do exteriéru.

V případě venkovního použití výrazně doporučujeme plnou izolaci a použití termokrytu. Plná izolace a termokryt drží teplotu vody, tedy šetří i Vaše peníze. Zakrytí vířivky termokrytem ve chvílích, kdy jí aktivně nepoužíváte, brání vniku nečistot do vody.

Plnou izolaci i termokryt není na škodu použít i v případě umístění vířivky do interiéru. Plná izolace brání rychlému chladnutí vody a termokryt udržuje vlhkost uvnitř vířivky, aby se ve chvílích, kdy vířivku aktivně nepoužíváte, nešířila v místnosti.

V případě výběru z našich širokých skladových zásob najdete tuto výbavu u každé vířivky, neboť si jí žádá většina zákazníků.

Pokud budete vířivku instalovat do interiéru, věnujte pozornost povrchu, na kterém bude umístěna. Vyberte povrch, který není poškozený nebo znečištěný.  Interiér je nutno větrat kvůli vlhkosti, která se bude z vířivky do místnosti při jejím aktivním používání šířit. Zajistěte tedy alespoň otevíratelná okna a po použití vířivky jí zakryjte termokrytem, který vlhko nepropustí.

Vaše vířivka potřebuje pevné a vodorovné základy. Místo, kde bude vířivka umístěna, musí unést váhu vířivky s vodou a s lidmi. Pokud jsou základy nevyhovující, může dojít k posunutí nebo sesednutí až bude vířivka na místě a tím k poškození vířivky.

Nejlepší je betonový podklad (5-8cm silný). Jiný podklad konzultujte s prodejcem/odborníky. Počítejte s nosností do 500kg/m2 dle velikosti vířivky. Nosnost zvýšených konstrukcí konzultujte se statikem. Doporučujeme stavbu základové desky pro Vaši vířivku zadat kvalifikované a licencované firmě.

 

Pozor! V případě servisu je nutné počítat s případným cca 50-60cm prostorem navíc z každé strany vířivky, aby se mohl technik dostat ke všem technologiím. Vířivku v provozu můžete mít samozřejmě u zdi. Nejlepší je nechat stranu s ovládacím panelem vždy přístupnou.

 

Poznámka:  Na poškození způsobené nevhodnými nebo nekvalitními základy se nevztahuje záruka. Povinností vlastníka je připravit odpovídající základy pro svou vířivku.

 

Kam vířivku a vířivou vanu umístit?

Plánovaný způsob používání Vám pomůže vymezit pozici vířivky. Například, budete vířivku používat pro rekreační nebo terapeutické účely? Bude-li používána především pro rodinou rekreaci, ujistěte se, že je okolo dostatek místa pro ostatní aktivity. Budete-li ji používat především pro relaxaci a hydroterapii, budete pravděpodobně chtít v okolí vytvořit specifickou náladu.

Pokud žijete v chladném nebo deštivém regionu, umístěte vířivku blízko vchodu do domu. Budete se moci v pohodlí a teple převléknout.

Myslete také na to, co bude vidět, když budete sedět ve vířivce. Máte na svém pozemku nějaké oblíbené místo, na které se rádi díváte? Nebo to může být místo, kde bývá příjemný vánek, nebo snad kouzelný západ slunce v podvečer?

 

ZAPUŠTĚNÍ VÍŘIVKY DO ZEMĚ

Všechny naše vířivky jsou vhodné k zapuštění. Zapustit se dá částečně, či úplně (po akrylát). Podklad musí být zpevněný! Nejideálnějším řešením je beton. Jeho tloušťku konzultujte s prodejcem/odborníky. Opět platí vodorovná plocha.

Opláštění venkovní vířivky se i v případě zapuštění ponechává.

Věnujte pozornost spodní vodě! Přípravu pro zapouštění vířivky konzultujte s odborníky!

 

Pozor! V případě úplného zapuštění je nutné počítat s cca 50-60cm prostorem navíc z každé strany vířivky, aby se v případě servisu mohl technik dostat ke všem technologiím. Nejdůležitější stranou k přístupu je strana, kde je umístěn ovládací panel. Při částečném zapouštění je potřeba místa okolo menší, ale platí Čím více, tím lépe. Pokud vířivku budete zapouštět, konzultujte to dopředu i s prodejcem, aby Vaše připravenost byla správná!

 

 

ZAPOJENÍ VÍŘIVKY, VÍŘIVÉ VANY A VÍŘIVÉHO BAZÉNU

Doporučená elektrická připravenost pro zapojení a montáž vířivky: 380 V, *5C x 4, třífázový proudový chránič 20A*- 25A*. Doporučujeme tuto elektrickou připravenost i pro malé vířivky.

Zapojení našich vířivek do elektřiny není pro běžného elektrikáře nic obtížného. Jedná se o běžnou záležitost.

Při umisťování kabelu postupujte podle místních norem.  Poškozený kabel napájení okamžitě vyměňte. Zapojujte pouze do řádně uzemněné a jištěné zásuvky.

1) Všechny vířivky vyžadují samostatný okruh IGA s proudovým chráničem In=0,03A, ke kterému nebudou připojena žádná další zařízení. Některé vířivky pracují s napětím 400V, vyžadují 16 -20 A (jistič 16 C, 32 A, připojení  5 vodiči 5×4). Ponechejte dostatečnou délku vodiče z výstupu k elektrickému systému vířivky, aby vodič mohl být přímo pevně připojen.

2) Pokud lze použít pouze jednofázové připojení na 240V, je třeba tento případ z důvodu jištění projednat individuálně. Vířivky pracující s napětím 240V, vyžadují min 20 A dle typu vířivky silnější až 25 A (jistič 20 C – 25 C, 5  x 3) Ponechejte dostatečnou délku vodiče z výstupu k elektrickému systému vířivky, aby vodič mohl být přímo pevně připojen.

 

IDOL SPAS s.r.o. není elektrikářská firma s licencí, nemá tudíž oprávnění k instalaci nových vodičů. V případě krátkého vodiče je zákazník povinen zajistit odbornou firmu k instalaci vodiče odpovídající délky.

 

Pozor! Instalaci a napojení vířivky k elektřině provádí jen odborník! Vždy se poraďte s prodejcem.

Pozor! Kabel není součástí vířivky!

 

NAPOUŠTĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ VODY vířivky a bazénu

Vířivky nemají žádný kohoutek, který byste museli napojovat na vodu. K napuštění vířivky můžete použít např. zahradní hadici. Napouští se po vyznačenou linii. Tuto linku se snažte co nejvíce dodržet. Je to kvůli správné funkčnosti všech technologií. Pokud si nejste jisti hladinou vody, kontaktujte prodejce.

Výpustní ventil má každá vířivka, můžete vypouštět buď do zahrady, nebo do kanalizace. Při vypouštění do zahrady věnujte pozornost jejímu spádu (abyste nechtěně nezaplavili sebe, nebo nevyplavili sousedům záhonky).

Voda se ve vířivce mění cca 2x-3x ročně. Někdo mění méně, někdo více. Záleží na správném používání chemie, ale i na pocitech každého uživatele.

 

ÚDRŽBA VODY VÍŘIVKY A BAZÉNU

Správnou údržbou vody budete mít nejen příjemné koupání v průzračné a zdravé vodě, ale životnost Vaší vířivky mnohonásobně prodloužíte!

Pokud jste do Vaší vířivky nenechali instalovat automatický dávkovač chemie, je nutné udržovat správné chemické složení vody, aby se nekazila, nevykazovala známky nečistot a byla nezávadná jako pro Vaše zdraví, tak pro správnou funkčnost komponentů vířivky.

 

Dodržujte základní pokyny k prevenci nečistot ve vodě:

– Před vstupem do vířivky se opláchněte čistou vodou. Odstraňte zbytky mýdel/šamponů.

– V létě pozor na opalovací krémy vč.voděodolných!

– K vířivce umístěte vaničku s vodou, do které vstoupíte před samotným ponořením do vířivky. Zbavíte se tak těch největších nečistot – trávy, písku, hlíny apod. – které Vám ulpěly na chodidlech.

– Ženy a dívky by měly mít svázané vlasy gumičkou.

– Ženy a dívky by se před návštěvou vířivky měly odlíčit.

– Po použití vířivky jí zakryjte termokrytem.

 

U hrubých nečistot obecně platí, že co do vířivky spadne, v ní také zůstane. Veškeré nečistoty, které i po dodržení všech pravidel ve vířivce skonči, zachytí buď kartušový filtr (popřípadě pískový, pokud jste zvolili tuto variantu) nebo ochranná mřížka u nasávání na dně. Nečistoty ze dna odstraníte sítkem, či po vypuštění mechanicky.

 

TEPLOTA VODY VÍŘIVKY

Teplota vody ve vířivce by nikdy neměla přesáhnout teplotu 40°C. Teplota mezi 38°C a 40°C je považována za bezpečnou pro zdravého dospělého člověka. Nižší teplota je doporučována pro malé děti, nebo pokud je doba koupele delší než 10 minut.

 

Pozor! Delší pobyt v teplotě vyšší, než je teplota těla, může být zdraví nebezpečné!

 

CHEMIE pro vířivky

Chemické složení vody ve vířivce se stále mění. Podílí se na tom zejména změny teplot, přírodní vlivy a máme na tom podíl samozřejmě i my, frekvence našich návštěv a míra hygieny. Voda se sama nezvládne pročistit pouze přes kartušový filtr a ozonátor, které jsou součástí každé naší vířivky. Proto je nedílnou součástí starosti o vířivku také balíček chemických přípravků, které nám vodu udrží čistou a zdravou.

Primární je hodnota pH! (Tvrdost/měkkost vody.)  Přílišné extrémy vířivce škodí! Měkká voda neudrží vyhovující chemické složení vody a může způsobit pěnivost, tvrdá voda způsobuje vodní kámen, který zanáší technologie a usazuje se na tryskách. Extrémy tedy mohou až k poškození a ke ztrátě záruky.

Správná hodnota pH: Hodnota pH se pohybuje v rozmezí 1-14, kde hodnota 7 je neutrální. Voda s hodnotou nižší jak 7 se pokládá za kyselou a s hodnotou vyšší jak 7 je zásaditá. Lidské oko má hodnotu pH 7,5. Hodnoty pH pod 7,2 a nad 7,8způsobuje štípání v očích koupajícího. Na základě zkušeností víme, že nejvíc problémů způsobuje vysoká hodnota pH.  Špatná hodnota pH snižuje účinnost desinfekčních přípravků. 10-15 minut po úplném rozmíchání se dá měřit nová hodnota. Po použití vířivky  se hodnota pH zvýší.

Jako údržbovou chemii proti nečistotám si můžete zvolit buď chemii chlorovou, nebo bezchlorovou (tzv.aktivní kyslík), kterou používáte cca 1x týdně.

 

Chlorová chemie pro venkovní vířivky

Léty prověřený způsob desinfekce vody vířivky, který zahubí vše nechtěné. S použitím kvalitních chlorových přípravků určených do vířivek se nemusíte bát žádné zdravotní závadnosti. Je důležité dodržovat udané časové odstupy mezi použitím chemie a koupáním. Obecně se udávají alespoň 2 hodiny. Po uplynutí této doby chemický přípravek splnil svou funkci a můžete se koupat! Stále se ovšem jedná o silný chemický přípravek. Doporučujeme používat při delší nepřítomnosti.

 

Bezchlorová chemie (aktivní kyslík)

Vhodná pro ty, kteří chlor nemají úplně v lásce. V dnešní době se její účinnost rovná účinnosti chloru.

Úprava vody ve vířivce aktivním kyslíkem vyžaduje použití dvou přípravků dohromady: Tablet/prášku aktivního kyslíku + aktivátoru. U nás jsou to přípravky SPA OXY a SPA a OXY. Přípravky spolu dle pokynů na etiketě na zadní straně smíchejte v nádobě mimo vířivku, a jakmile se tableta/prášek rozpustí, nalijte do vody.

Jako doplňkovou desinfekci doporučujeme použít Just Clean. Např.: Pokud aktivní kyslík aplikujete 1x týdně, pak cca 3.den aplikujte Just Clean. Docílíte tak krásně průzračné a již na pohled pročištění vody.

 

K oběma variantám potom používáte další chemické přípravky na údržbu vody, jako je:

pH tester – zjištění hodnoty pH ve vodě

pH+ – Přípravek pro úpravu pH ve vodě

PH- – Přípravek pro úpravu pH ve vodě

Vločkovač (Clarification) – Přípravek pro odstranění zákalu a organických látek

Decalcit – Přípravek pro okamžité odstranění vápenatých usazenin

Antifoam – Přípravek pro okamžité odstranění pěny

Whirlpool pure – Přípravek pro kompletní pročištění vířivky před vypuštěním.

 

Pozor! Vždy se při aplikaci chemie do vířivky řiďte návody na etiketách, abyste docílili správného efektu, případně si nepoškodili komponenty vířivky a zároveň se vyvarovali zdravotním komplikacím! V případě dotazů kontaktujte prodejce!

Pozor! Je důležité nekombinovat chemické přípravky bez časového rozestupu! To může vést nejen k nesprávné funkci chemie, ale i k poškození komponentů vířivky či případným zdravotním potížím (pálení očí, svědění kůže, případně vyrážka atp.). Vždy dodržujte návody na etiketách!

Pozor! Na poškození způsobené jasně nesprávným užíváním chemie se nevztahuje záruka.

Poznámka: Chemii k vířivce běžně zasíláme Toptransem po předchozí telefonické/mailové objednávce.

 

FILTRACE vířivky nebo vířivého bazénu a vany

Součástí každé vířivky je kartušový filtr. Nezapomínejte občas zkontrolovat jeho stav! Nový filtr je krásné bílý, starý a opotřebovaný pak šedivý/šedivě žlutý. K údržbě filtru můžete použít silný průtok zahradní hadice, kuchyňskou myčku (bez ostatního nádobí a bez použití tablet/mycího prášku), nebo lázeň v chemickém přípravku Clean Filter (návod k použití na zadní straně).  Údržba se doporučuje alespoň 1x měsíčně. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOUŽÍVEJTE PŘÍPRAVKY S OBSAHEM LIHU NA VYČIŠTĚNÍ FILTRU

Pokud už kartušový filtr vířivky nelze vyčistit, jednoduše ho vyměníte. Frekvence výměny filtrů se udává v průměru 1-3x ročně. Výměna je individuální dle frekvence používání vířivky, správnosti užívání chemie a dodržování hygieny. Jakmile uznáte za vhodné koupit novou kartuši, stačí se zastavit u nás na prodejně, objednat z našich stránek nebo dát nám telefonicky či e-mailem vědět a my Vám ho pošleme na dobírku.

VÝMĚNA FILTRU 

1  Odstraňte kryt z filtru.

2  Otočte filtr (v případě, že máte závitový).

3  Vyčistěte filtr dle doporučení výše.

 

 

Pokud očekáváte od filtru trochu více a víte, že ho budete více zatěžovat, doporučujeme k vířivce instalovat pískovou filtraci. Typ a velikost konzultujte s prodejcem! O pískové filtraci uvažujte v případě početné rodiny a zároveň větší vířivky. Písková filtrace je pak nutná v případě použití vířivek komerčně. (Ve wellness studiích, penzionech, hotelích…). Tady platí ale i další povinnosti provozovatele, na které byste si měli dát pozor, pokud plánujete vířivku použít právě ke komerci.

 

ZIMNÍ PROVOZ VÍŘIVKY a vířivé vany

Vířivka se používá jak v létě, tak i přes zimní období. Svou vířivku koneckonců někteří nejraději používají pro relaxaci v zimě. Voda Vás zahřeje a krásně uvolní. Pokud jste tedy ještě nezkusili použití vířivky v zimním období, opravdu doporučujeme!

Jsou tady výhody a nevýhody při vypouštění vířivky na zimu.  Vypuštění vířivky na zimu Vám sice ušetří výdaje za elektřinu, které byste jinak ve vířivce přes zimu nechali, ale největší poškození vířivek přichází právě v mrazu. Je to způsobeno buď špatným zazimováním vířivé vířivky, ale pokud bude opravdu mrznout až praštět, ani to nejlepší zazimování nepomůže. Trocha vody v hadičkách vždy zůstává. Právě zbytková voda po vypuštění může způsobit poškození mnohem větší než jakékoli úspory při vypuštění vířivky.

 

Pokud opravdu nebudete vířivou vanu v zimním období plně využívat a máte jí umístěnou v exteriéru nebo nevytápěných prostorech, doporučujeme toto:

– Nastavit poloviční režim dávkování chemie. (V případě, že by bylo dávkování chemie nedostatečné, zvýšit dávkování dle uvážení).

– Nastavte na ovládacím panelu úsporný režim dle návodu (nastavit ohřev vody na 5 hodin denně na nejnižší teplotu (liší se dle typu vířivky, standardně 15°C)).

– Cirkulaci a ohřev nastavte na minimálně 5 hodin denně.

 

Doporučujeme nastavení ohřevu a ozonové desinfekce s odstupem 12 hodin (např.: pokud nastavíte ohřev ve 12:00 hodin v poledne, doporučujeme následně nastavit filtraci ve 24:00 hodin).

Pokud máte vířivou vanu umístěnou v exteriéru a venkovní teploty klesnou pod 0°C, doporučujeme zapnout cirkulační čerpadlo na 24 hodin denně.

 

V případě, že chcete vířivku vypustit, kontaktujte prodejce, který s Vámi naplánuje výjezd technika.

 

Pozor! Na zimu nevypouštějte vířivku sami, ale zavolejte odborníky!

Pozor! Vypuštěná vířivka musí být umístěna v místě, kde okolní teplota bude vyšší než 5°C, aby nemohlo dojít k zamrznutí zbylé vody v rozvodném systému vířivky.

Poznámka: Na poškození vířivky mrazem se nevztahuje záruka (ani v případě zazimování).

 

RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM VÍŘIVKY

 

POZOR – nebezpečí utonutí

Děti bez dozoru dospělé osoby nesmí používat vířivku, ani se pohybovat v její blízkosti. Pokud vířivku nepoužíváte, zakryjte jí a případně zajistěte kryt.

POZOR – nebezpečí zranění

Sací vybavení vířivky je navrženo pro specifické hodnoty proudění vody vytvářené čerpadlem. Bude-li nutné sání nebo čerpadlo vyměnit, ujistěte se, že je kompatibilní.

Nikdy neprovozujte vířivku, pokud je sací zařízení nebo filtr poškozen, nebo pokud chybí. Nikdy nenahrazujte díky sání nekompatibilními (s rozdílnými hodnotami proudění).

 

POZOR – nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Neumisťujte Vaši vířivku pod nadzemní elektrické vedení (minimální vzdálenost jsou 3 metry)

Vířivku umístěte nejméně 1,5m od veškerých kovových povrchů.

Žádné elektrické zařízení (osvětlení, telefony, rádia, televizory, atd…) nesmí být v blízkosti vířivky (minimální předepsaná vzdálenost je 1,5m) Nikdy nedovolte používání jakéhokoli elektrického zařízení uvnitř vířivky.

Zapojení provádí odborníci!

 

POZOR – není určeno domácím mazlíčkům

Vířivka není vhodným místem pro koupání domácích mazlíčků. Pobyt ve vířivce jim může způsobit stres, zdravotní potíže, poranění, utonutí.

 

VAROVÁNÍ – snižte nebezpečí zranění

Vysoká teplota vody může způsobit problémy během těhotenství. Těhotné ženy by měly konzultovat možnost používání vířivky se svým lékařem.

Konzumace alkoholu nebo léků před nebo během koupele může vést až k bezvědomí a utonutí.

Lidé užívající léky by měli konzultovat možnost používání vířivky se svým lékařem.

Lidé trpící obezitou, srdečními poruchami, vysokým nebo nízkým tlakem by měli konzultovat možnost používání vířivky se svým lékařem.

Ujistěte se, že okolí vířivky je zabezpečeno proti setrvání vody, aby nedošlo k uklouznutí a případnému zranění.

 

NEBEZPEČÍ HYPERTERMIE

Dlouhodobé vystavení horkému vzduchu nebo vodě může způsobit hypertermii. Hypertermie nastane, pokud se vnitřní teplota těla zvýší o 2–4 stupně nad normální teplotu (37°C). Přestože je krátkodobá hypertermie nesporným přínosem pro zdraví, je důležité, aby teplota těla nepřesáhla 39,5°C.

Příznaky nadměrné hypertermie jsou závratě, letargie, ospalost a omdlévání. Nadměrná hypertermie může způsobit:

Selhání vnímání teploty

Neschopnost rozpoznat, kdy je potřeba opustit vířivku

Neschopnost uvědomit si hrozící nebezpečí

Poškození plodu u těhotných žen

Fyzickou neschopnost opustit vířivku

bezvědomí

 

POZOR – Požití alkoholu, drog nebo některých léků výrazně zvyšuje nebezpečí  hypertermie

 

POZOR:   Lidé s infekčními nemocemi nesmí používat vířivku

POZOR:   Buďte opatrní při vstupu a při opouštění vířivky. Může dojít k úrazu.

POZOR:   Neužívejte alkohol a drogy před a při používání vířivky. Může dojít k bezvědomí s následkem utonutí

POZOR:   Nepoužívejte vířivku ihned po namáhavém cvičení.

POZOR:   Příliš dlouhá koupel ve vířivce může být nebezpečná pro Vaše zdraví

VAROVÁNÍ:  Chemii do vířivek používejte podle pokynů výrobce.

 

ČASTÉ DOTAZY

 

Problém

Příčina

Řešení

 

Špinavá voda

Špinavé filtry

Vyčištění filtrů

 

 

Nevyhovující dezinfekce

Dezinfikujte

 

 

Zachytávající částečky

Přidejte dezinfekční prostředek

 

 

organické činitele

Nastavte hodnotu Ph na správnou hodnotu

 

 

Opotřebení vody

Zapněte cirkulaci a vyčistěte filtry

 

 

 

Vypusťte vodu  z bazénu, vyčistěte a znovu napusťte.

 

Zapáchající voda

Příliš mnoho organických látek ve vodě

Dezinfikujte

 

 

Nevyhovující dezinfekce

Přidejte dezinfekční prostředek

 

 

Nízká hodnota pH

Nastavte hodnotu pH

 

Zápach chlóru

Hladina chlóru je příliš vysoká

Dezinfikujte

 

 

hodnota pH je nízká

Nastavte hodnotu pH na potřebnou hodnotu

 

Zatuchlý zápach

Množení bakterií a řas

Dezinfikujte, případně vyměňte vodu

 

Organické usazeniny/kruh okolo bazénu

Usazeniny olejového znečistění

Setřete špínu, dezinfikujte. Případně vyměňte vodu..

 

Řasy

Vysoká hodnota pH a nízká úroveň dezinfekce.

Dezinfikujte, a nastavte úroveň dezinfekce.

 

Dráždění očí

Nízká hodnota pH a nízká úroveň dezinfekce

Nastavte hodnotu pH, dezinfikujte

 

Dráždění pokožky

Nedezinfikovaná voda, obsah chlóru je nad 5ppm

Dezinfikujte, a nastavte úroveň dezinfekce, nastavte obsah chlóru pod 5ppm

 

Skvrny

Zásaditost nebo hodnota pH je nízká, zvyšujte obsah  železa ve vodě.

Nastavte zásaditost a/nebo hodnotu pH

 

pěnění

Vysoký obsah vápníku, zásaditost a hodnota pH je vysoká

Nastavte zásaditost a hodnotu  pH – pokud pěna zůstává, vyměňte vodu a předtím důkladně vanu vyčistěte.

 

 

 

 

 

Problém

Příčina

Řešení

 

Vířivka nefunguje

Vynechává elektrické napětí, závada natápění GFCI, chyba termostatu

Zkontrolujte zásobovaní elektrickou energií, Zapněte znovu GFCL, pokud se nerozběhne, obraťte se na servis. Odpojte od zdroje elektřiny alespoň  30 vteřin. Pokud se ani teď nerozběhne, zkontrolujte filtry, jestli nejsou  ucpané. Pokud závada přetrvá, obraťte se na servis.

 

Vířivka nehřeje, ale trysky a světlo fungují (indikátory elektrického napětí blikají)

Vestavěný tlakový vypínač, otevřete cirkulační čerpadlo

Zkontrolujte filtrační nádrže. Vestavěnýtlakovývypínačse rozběhne,kdyžse obnovícirkulace přestopení. Pokudsetopeníinadáleblokuje, zavolejte servis. Zkontrolujtefiltračnínádrže.Odpojtebazénod elektrické sítě, nechtecirkulační čerpadlovychladnout. Obraťte sena servis, pokud chybacirkulačního čerpadlabude přetrvávat.

 

Trysky jsou slabé

hladina vodyje nízká. Filtrseucpal, řízení vzduchu sezavřelo, tryskyse zavřely

Přidejte vodu. Vyčistěte filtry. Otevřete řízení vzduchu. otevřete trysky.

 

Lampa nefunguje

Zapojení lampy je chybné

Správně namontujte lampu.

 

Indikátor elektrického napětí bliká   

Termostat na omezování topení je vadný

Odpojte bazén od elektrické sítě alespoň na 30 sekund. Když závada přetrvává, zkontrolujte filtry, zda se nezacpaly, obraťte se na servis.

 

Indikátor elektrického napětí bliká   

Chyba senzoru teploty

Odpojte od elektrické sítě na 30 sekund když blikání přetrvává, zavolejte servis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záruka za jakost a práva z vadného plnění

 

Dle § 2161 zák. 89/2012 Sb. se prodávající zavazuje, že věc při převzetí nemá vady.

Prodávající odpovídá za to, že věc se hodí k účelu, který pro její použití uvádí.

 

Obvyklým účelem použití vířivých van je nekomerční užití. Bude-li tedy kupujícím právnická osoba, nebo  bude-li kupujícím fyzická osoba, která buď používá, nebo umožní jinému používat předmět této kupní smlouvy ke komerčnímu, či obdobnému využití, sjednávají si strany záruku za jakost v délce stanovené v čl. 6.4. písm. d).

 

Prodávající se zaručuje, že akrylátová laminovaná vířivka udrží strukturální celistvost a tvar po dobu 2 let. V tomto období zaručuje:

1  a) 100% náhradu nebo hrazení opravy v průběhu prvních 2 let od koupě (akrylát, technologie, čerpadla, atd. v případě montáže prodejcem, a to vyjma případů uvedených v písm. d) tohoto článku;

2  b) prodejce poskytuje 5-letou záruku na podpůrnou konstrukci vířivky;

3  c) prodejce poskytuje 2-letou záruku na vybavení, na ovládací elektroniku, čerpadla, vzduchovače a ostatní části.

4  d) prodejce poskytuje pro případy uvedené v čl. 6.3. záruku za jakost v délce 6 měsíců na vybavení, na ovládací elektroniku, čerpadla, vzduchovače a ostatní části, tak na podpůrnou konstrukci vířivky;

 

V případě závady zboží, prodejce podle svých možností opraví nebo vymění zboží na základě:

1  a) Kupní smlouvy a potvrzení o zaplacení.

2  b) Potvrzení závady naším autorizovaným zástupcem na místě. Oprava nebo výměna bude potvrzena až po potvrzení závady.

3  c) Záruční opravy budou provedeny zdarma, pokud vanu vlastní kupující a zboží je na místě převzetí dle kupní smlouvy.

Záruka se nevztahuje na zboží specifikované v kupní smlouvě, které bylo vystaveno nehodě, nedbalosti, nesprávnému zacházení (vč. jiného použití, než pro soukromé účely), neautorizovaným opravám, nesprávné instalaci, živelným pohromám, poškození vlivem ledu, nebo zamrznutí.

 

Záruka se nevztahuje na zboží specifikované v kupní smlouvě., které bylo vystaveno nesprávnému použití chemie! Zvláště pak v případech, jde-li o nesprávné udržování hladiny pH. (Bude ověřeno na místě).

 

Prodejce není odpovědný za náhodné nebo následné škody vzniklé ve spojení s používáním výrobku nebo jeho selháním a není zodpovědná za případné barevné odlišnosti u vícebarevných akrylátů.

Případnou reklamaci uplatňuje kupující doporučenou písemnou formou, a to na adresu prodávajícího.


Accept Site use cookies